Controle is een illusie

12 januari 2016

Controle is een illusie

Introductie bij het artikel 'Controle is een illusie', voor het thema 'Leiderschap van binnen naar buiten'.
Het is een subtiele verschuiving: van leiding geven aan een groep of team vanuit innerlijke wijsheid, naar leiding geven aan een groep of team vanuit innerlijke angst. Maar het verandert alles.