top of page

Leiderschap in Onderwijs 

Leiderschap

Bewust van wie je bent & effectief in wat je doet

Jij bent het startpunt

Met het hoge tempo waarin allerlei veranderingen momenteel plaatsvinden in het onderwijs is het meer dan ooit belangrijk je als schoolleider of directeur zelf te blijven ontwikkelen.

Om enerzijds dichtbij jezelf te kunnen blijven en anderzijds over de flexibiliteit beschikken om mee te kunnen bewegen met wat jouw leiderschapsrol van je vraagt.    

Want uiteindelijk ben jij de bron van inspiratie die anderen de ruimte geeft om zichzelf ook verder te ontwikkelen.  

Met jouw eigen groei als leider en als mens, wordt je je niet alleen bewuster van jezelf, maar ook van wat anderen nodig hebben om zichzelf verder te ontwikkelen.  

 Daarnaast ontdek je hoe je zonder sturing en controle in staat bent om omgevingen te realiseren waar mensen gelukkig en gedreven mooie resultaten creëren.

Ontwikkel jij je graag verder als leider en als mens? Dan ondersteun ik jou graag! 

Geert Groote College Amsterdam
Amsterdam Business School
St. Nicolaas Lyceum
Vrije Universiteit van Amstedam
Almere Scholen Groep

Zet mij in bij:

Individuele Leiderschapscoaching
3-daags programma Coachend leiderschap 
Vaststellen van missie, visie en waarden 
Begeleiding MT-bijeenkomsten
 
De Onderwijs Circle   
 

Ik verzorg ook: 

Begeleiding naar meer zelfsturing van teams
 
De vertaling van Reinventing Organizations naar de praktijk
 
Leiderschap inspiratiesessies

Impact

Visie in praktijk gebacht - Directiecoach Onderwijs
Visie in praktijk gebracht 

Een MT van een VO school is in de fase beland dat er een nieuwe gemeenschappelijke visie is vastgesteld en deze visie vertaald mag gaan worden naar de praktijk. De waarden Verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid en Betrokkenheid maken onderdeel uit van deze nieuwe visie. Het MT staat graag als eerste stil bij de vraag: 'Wat betekent deze nieuwe visie voor onze rol als leiders van de organisatie?. Zij vragen hierbij ondersteuning en we creëren een dag om hier met elkaar over te ontdekken en te leren. 

Tijdens deze dag komt de ontwikkeling als team richting de nieuwe visie aan de orde en ook de persoonlijke ontwikkeling die de nieuwe visie van ieder MT-lid vraagt.

De belangrijkste ontdekking was dat het MT meer ruimte mocht gaan bieden, wat er toe geleid heeft dat inmiddels 9 teams van docenten, leerlingen en ouders aan de slag zijn met hun ideeën om de visie in praktijk te brengen. 

"Alies kan ook gevoelige onderwerpen in de groep eerlijk en open bespreken, waardoor het vertrouwen binnen ons managementteam sterker is geworden. Tegelijk weet ze inhoudelijk waardevol bij te dragen op momenten dat je behoefte hebt aan een theoretisch kader."
 
Andrea van As, afdelingsleider vo school
Leiderschap gevraagd - Directiecoach Onderwijs

 

Een universiteit vraagt om samen met een team ven mensen een SKO-programma (Senior kwalificatie Onderwijs) te ontwikkelen voor docenten met een leidende positie in het onderwijs. Een mooie kans om leiderschapsontwikkeling binnen de universiteit een boost te geven. Het wordt een Ontwikkelprogramma, waarbij de deelnemers de kans krijgen hun kwaliteiten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van leiderschap in onderwijs. Met het team ontwerpen we een model met 5 rollen die de senior-docenten vervullen, de visionair, de verbinder, de ontwikkelaar, de organisator en de begeleider. De deelnemers krijgen een intake gesprek, programmadagen, leiderschapscoaching, peergroup bijeenkomsten en tussentijdse opdrachten aangeboden en ronden het programma af met een Ontwikkelassessment en feestelijke uitreiking van het SKO-certificaat. Het team faciliteert een paar keer het programma zelf. 

Het SKO-traject wordt een groot succes en inmiddels zijn extra trainers ingewerkt om het grote aantal aanmeldingen te kunnen faciliteren.

 
Leiderschap gevraagd!  
"Alies weet het vuur aan te wakkeren en bij haar kon ik professionele en persoonlijke onderwerpen op een prettige manier bespreken. Dat, samen met een berg aan inspirerende tips en literatuur, waar ik weer verder mee kan.”
 
Leonore de Wit,  associate professor ho
De verbindende rol - Directiecoach Onderwijs
 

Een directeur in het hoger onderwijs vroeg om ondersteuning bij zijn nieuwe leiderschapsrol in de faculteit. Hij constateerde een eilandjescultuur, iedereen werkzaam op zijn eigen eilandje en weinig samenwerking met elkaar. Juist nu de samenwerking zo nodig was, omdat er een nieuwe visie moest komen om meer instroom bij de opleidingen te creëren. 

Tijdens het begeleidingstraject is deze directeur in ontdekking gegaan over de belangrijkste randvoorwaarden voor optimale samenwerking. Om in eerste instantie te ontdekken wat deze randvoorwaarden voor hemzelf betekenen en voor zijn rol als directeur om vervolgens in de faculteit deze randvoorwaarden te scheppen, zodat iedereen zich uitgenodigd voelde om van zijn of haar eilandje af te komen om aan een gezamenlijke visie bij te dragen.  

 

     

De verbindende rol
 

Check ook de impact op het gebied van Samenwerking en Schoolontwikkeling.

Anchor 1
IMG_0569_edited_edited_edited.png

           Ik neem graag de tijd  
          om te luisteren naar jouw
         specifieke wensen en behoeften 

bottom of page