top of page

Leiderschap in Onderwijs 

Samenwerking

Hart voor de zaak en hart voor elkaar

Samen

In het onderwijs krijgen teams steeds meer verantwoordelijkheid, ruimte en zelfsturing. 

Maar hoe zorgen we ervoor dat iedereen deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk pakt?

Hoe creëren we een omgeving waarin iedereen gemotiveerd is om bij te dragen?

Zodat teams of afdelingen vanuit een betrokken samenwerking de mooiste resultaten behalen. En je als leidinggevende met een gerust hart meer kunt loslaten.  

Hebben jullie de wens om de samenwerking te versterken? Dan bied ik jullie graag mijn begeleiding aan. 

exposz
't Kabouterhuis
Helen Parkhurst
ACTA
Jeugtandverzorging Amsterdam

Zet mij in bij: 

  Directieteam begeleiding
  Faciiteren visie ontwikkeling  
  Teambuilding 
  Verbindende hei-sessies 
  Mediation bij conflict situatie   
   

Ik verzorg ook: 

Begeleiding naar meer zelfsturing van teams
Workshops Deep Democracy  
 
Inspiratie sessie: De 5 voorwaarden voor optimale samenwerking
Workshops Betekenisvolle communicatie 
Impact
Dreamteam P&D -  Directiecoach Onderwijs
    

Een VO school vraagt ondersteuning bij de vertaling van hun nieuwe visie naar pedagogisch en didactisch beleid. De begeleiding van de werkgroep P&D, die wordt opgericht, was èn gericht op het inhoudelijke proces èn op het versterken van de teamgeest. Het aanreiken van literatuur, ontwikkeldagen op een inspirerende lokatie en meerdere overleg sessies hebben geleid tot een fris en vernieuwend Pedagogisch en Didactisch plan, waarbij een beweging van de hele school gevraagd wordt. De werkgroep is zo geïnspireerd dat zij aanbieden de implementatie van het nieuwe beleid de komende jaren te begeleiden. Na een fase waarbij Ontwikkelteams verschillende thema's hebben uitgewerkt, zijn leraren, leerlingen, schoolleiding en ouders in beweging om samen de nieuwe visie vorm te geven.

De werkgroep P&D ondersteunt, inspireert en bewaakt de nieuwe koers. Met recht een Dreamteam!

Dreamteam P&D

'Als begeleider van onze werkgroep Pedagogiek en Didactiek wist Alies goed balans te houden tussen afwisselende werkvormen, inspirerende filmpjes en persoonlijke gesprekken. Hierdoor zijn we als werkgroep in een positieve flow terecht gekomen en konden we in korte tijd als team onze collega's motiveren om mee te bewegen met de nieuwe pedagogische visie van onze school.'

                                                                                                                             

Andrea van As, Afdelingsleider vo school
Samen de regie in handen -  Directiecoach Onderwijs
 

Bij een VO school heeft de organisatiestructuur zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar meer regie bij de afdelingsleiders. Deze ontwikkeling is in lijn met de visie van de school, waarbij ook meer regie bij de leerlingen en docenten wordt gelegd. De consequentie van deze beweging is dat de rollen die de twee conrectoren in deze school tot nu toe vervuld hebben, kleiner zijn geworden en dat het regelmatig 'schuurt', omdat er onduidelijkheid en onzekerheid is over de taken en verantwoordelijkheden. Tijdens een paar bijeenkomsten wordt in alle openheid en ruimte gesproken en geluisterd naar ieders ervaringen, wensen en behoeftes. Vervolgens kon iedereen zich vinden in het voorstel om als schoolleiding over 1,5 jaar verder te gaan met 1 conrector minder, ook al is nog niet duidelijk wie van de twee de school straks zal verlaten.

Samen de regie in handen

"Alies heeft het analytisch vermogen om snel te zien wat er nodig is binnen een groep mensen om deze tot een optimaal samenwerkend geheel te laten functioneren. Ze heeft bij ons de weerstand tegen scholing van docenten om weten te zetten naar een breed gedragen wens om scholing en begeleiding te krijgen!"

 

Geerling Langenbach, directeur Masteropleiding  ho
Het vuur aan voor ontwikkeling - Directiecoach Onderwijs
 

Een faculteit vraagt om ondersteuning bij de ontwikkeling van het onderwijs. Docenten hebben weinig motivatie voor ontwikkeling op het gebied van didactiek.

We zetten een ontwikkeltraject voor docenten en leidinggevenden op, waarbij de intentie is om het vuur voor groei & ontwikkeling in het onderwijs weer aan te steken. 

Bij het ontwikkeltraject met coaching, begeleiding en workshops staat centraal: 

1. Aandacht & erkenning van docenten en al hun kwaliteiten, kennis en vaardigheden

2. Een balans tussen wat docenten geven (in de zin van tijdsinvestering) en wat zij ontvangen (In de zin van: inspiratie, erkenning, ondersteuning en facilitering)

3. De directieleden van de faculteit zullen eerst zelf het traject doorlopen.

De directieleden zijn enthousiast als zij het traject hebben doorlopen en inspireren de docenten om zelf ook deel te nemen.

De docenten geven aan dat ze verrast zijn door de aandacht,

erkenning en ontwikkeling die geboden wordt. Ze hebben zin in 'een volgende stap'...     

Het vuur aan voor ontwikkeling
 

Check ook de impact op het gebied van Leiderschap  en Schoolontwikkeling.

Anchor 1
IMG_0569_edited_edited_edited.png

           Ik neem graag de tijd  
          om te luisteren naar jouw
         specifieke wensen en behoeften 

bottom of page