top of page

Leiderschap in Onderwijs 

Schoolontwikkeling

Iedereen betrokken en geïnspireerd 

Met z'n allen in beweging?

De ontwikkelingen in het onderwijs vragen een beweging van iedereen die bij de school betrokken is: van de leerlingen, hun ouders, van de leraren, van de medewerkers en van de leiders van de school.

 

Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen ook daadwerkelijk daartoe geïnspireerd wordt, zich betrokken voelt en vanuit intrinsieke motivatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de school? 

 

Ik kan jullie ondersteunen bij het creëren van de optimale context om

met de hele school in beweging te gaan.

Vrije Universteit van Amsterdam - learn Academy
St. Nicolaas Lyceum
Tabor College Werenfridus
De Zorggroep
ACTA

Vraag mij voor:

Traject schoolontwikkeling van begin tot eind
Begeleiding naar gemeenschappelijke visie
Ontwikkeling schoolcultuur
MT- begeleiding 
Begeleiding docenten & leerlingen in gesprek         

Ik verzorg ook: 

Begeleiding naar meer zelfsturing van teams
 
De vertaling van Reinventing Organizations naar de praktijk
 
Inspiratiesessies 

Impact

School in beweging -  Directiecoach Onderwijs
    

Een VO school ziet de resultaten minder worden. Er is een controlerende cultuur en de leerlingen worden als ongemotiveerd ervaren. 

Het startpunt van het begeleidingstraject was een gedeelde nieuwe visie voor de toekomst. Met het MT is deze visie vervolgens opgepakt om een eerste vertaalslag te maken naar verschillende aspecten van de school. Daarna is een werkgroep begeleid om de visie om te zetten naar pedagogisch en didactisch beleid, waarna er 10 Ontwikkelgroepen ingesteld zijn met docenten, leerlingen, MT-leden en ouders die allemaal aan de slag zijn gegaan om de visie en het beleid te vertalen naar concrete toepassingen in de school.

Er is in deze school naar eigen zeggen nog nooit zoveel over onderwijs en ontwikkeling gesproken en geïnitieerd . De hele school is in beweging!

Met de hele school in beweging
"In al deze verschillende activiteiten wordt duidelijk wat Alies’ kracht is. Zij brengt rust waar opwinding heerst, geeft ruimte aan alle deelnemers zonder het evenwicht in ieders inbreng te verliezen, zorgt dat er oprecht naar elkaar wordt geluisterd en weet verbinding tussen mensen en onderwerpen te creëren."
 
 Josephine Rutten, rector vo school
Docenten & leerlingen in gesprek - Directiecoach Onderwijs
 

 

Docenten en MT-leden van een VO school zien graag een meer verantwoordelijke en pro-actieve houding bij hun leerlingen. Tijdens een studiedag wordt een eerste stap gezet en met 80 docenten en 80 leerlingen tijdens een inspirerend en energiek proces samengewerkt en vooral naar elkaar geluisterd, met als resultaat dat er aan het einde van deze dag gezamenlijk 10 afspraken worden gemaakt om optimaal met elkaar samen te werken. Daarnaast worden er ook allerlei initiatieven genomen om de samenwerking verder te versterken, de oprichting van een leerlingenraad, de leerlingen meer betrekken bij de nieuwe didactiek, 'minder regels opleggen en meer afspraken maken', zijn hier voorbeelden van. Maar misschien nog wel belangrijker:

Docenten geven aan dat zij ineens heel anders naar leerlingen zijn gaan kijken en dat de sfeer in de school enorm verbeterd is.    

Docenten & leerlingen weer in gesprek
"Ik heb de samenwerking met Alies als inspirerend ervaren. Wat Alies bijzonder maakt is dat zij in staat is om alle onderwerpen en uitdagingen met een positieve grondhouding te benaderen. Ook is het heel waardevol dat afspraken met Alies altijd tot een concreet resultaat leiden"
                                                                                                                                   
Marjoke Vervoorn, directeur onderwijs ho
De Onderwijsdialoog -  Directiecoach Onderwijs

 

In een faculteit in Amsterdam heerst onrust. Studenten en docenten zijn ontevreden. Er wordt veel gemopperd en geklaagd en de resultaten zijn onder de maat.

Mijn begeleiding start met een aantal gesprekken om een beeld te vormen van de situatie in deze faculteit. Er blijkt weinig vertrouwen, veel frustratie en veel mensen geven aan zich niet gehoord te voelen.  

Het omslagpunt tijdens dit traject van Organisatie-ontwikkeling is de introductie van de Onderwijsdialoog. Tijdens deze dag kreeg iedereen, docenten, studenten, ondersteunende medewerkers  en MT-leden tijdens een uitnodigend proces de kans om zich uit te spreken. Dat klaarde de lucht en na het inventariseren van de belangrijkste behoeften zijn verschillende ideeën bedacht om tijdens het verdere traject met elkaar uit te werken. 

De Onderwijsdialoog is inmiddels een vaste dag in het jaar geworden. 

   

De Onderwijsdialoog
Anchor 1
IMG_0569_edited_edited_edited.png

           Ik neem graag de tijd  
          om te luisteren naar jouw
         specifieke wensen en behoeften 

bottom of page